Leirskole

« Gå tilbake

Vi poster også oppdateringer fra leiren på Facebook og Instagram !

På Oksnøen Leirskole tilbyr vi et spennende og variert program med et bredt spekter av aktiviteter. På det faste ukeprogrammet står padling av kano og kajakk, seiling, fjellklatring, rappellering, vannski, wakeboard, tube, motorbåtkjøring og ridning.

I tillegg til de aktivitetene som inngår som en del av leirskoleprogrammet har vi flere aktiviteter som elevene kan holde på med på kveldene og i pausene vi har etter måltidene. Her finnes blant annet fotballbane, strandvolleyballbane, fotballspill, bordtennis, basketball kurver, hinderbane, klatrevegger, trampoliner, og flere dyr som skal fôres. Er det elever som er fiskeinteresserte kan vi ta oss en fisketur og/eller sette fiskegarn. Vansjø er full av fisk som gjedde, abbor, gjørs, lake, ål og mange forskjellige karpefisk. Vi anbefaler at de fiskeinteresserte tar med eget fiskeutstyr.

På kveldene arrangerer vi fotballkamper, volleyball turneringer, skyter med pil og bue, klatrer med bruskasser, tenner leirbål (om været tillater det), og siste kvelden er det Oksnøen Party på vårt legendariske disko.

Det er ikke klasseromsundervisning på Oksnøen, men elevene skal gjennom praktiske instruksjoner i forkant av de forskjellige aktivitetene. Der går vi igjennom bruken av utstyret, og gir tips om hvordan de enklest løser problemstillinger rundt den aktiviteten de skal utføre. For eksempel har vi padleinstruksjon hvor vi går igjennom hvordan de kan få en kano til å gå rett frem, hvordan man fordeler vekten i kanoen avhengig av vær og vind, og hvordan vi kan hjelpe hverandre ute på vannet om en kano, mor formodning, skulle gå rundt. Når vi skal seile går vi igjennom opp- og nedrigging av båten, hvorfor vi har ror og kjøl på en seilbåt samt litt rundt det å seile rent teknisk.

Kontakt oss

Den daglige rutinen

Programmet for oppholdet er delt i to. Mandag, tirsdag og muligens deler onsdag, avhengig av hvor mange elever det er, fordeles klassene i grupper som gjennomfører padling av kano og kajakk, fjellklatring og rappellering, og frie aktiviteter. Når det gjelder fjellklatring og rappellering er dette aktiviteter som elevene selv får anledning til å velge om de ønsker å prøve eller ikke. Alle blir med gruppen sin ut hvor vi tilrettelegger aktivitetene, instruerer og motiverer, også velger hver enkelt om de ønsker å prøve seg opp eller ned klatreveggen. Etter at elevene har gjennomgått instruksjonen og fått prøvd aktiviteten får de holde på med dem etter eget valg i periodene med frie aktiviteter, med unntak av fjellklatring og rappellering.

Resten av uken er det frie aktiviteter med vannski, wakeboard, tube, motorbåtkjøring og ridning i tillegg til padling og seiling.

Vi går alltid igjennom sikkerhetsrutiner, og hva vi kan gjøre for å unngå skader på personer og utstyr innen elevene får prøve seg.

Elevene bor i enkelthytter med 4-6 personer, et par større hytter, eller i større hytter med 5-6 manns rom. Vi har sanitæranlegg med dusjer, vasker og toaletter. Hyttene og rommene er enkle og sporty, men hyggelig innredet.

Alle får tildelt rom ved ankomst i forhold til romfordelingen lærerne har satt opp på forhånd. Venner og venninner som ønsker å bo sammen, forsøker vi å imøtekomme i den utstrekning det lar seg gjøre. Lærerne som følger klassene bor i egne hytter eller rom. Hyttene ryddes og feies av deltagerne innen avreise.

Av praktiske og sikkerhetsmessige grunner kan hyttene ikke låses slik at verdisaker bør bli igjen hjemme, eller eventuelt låses inn på leirskolens kontor under oppholdet.

Ledelsen

Det er Eivind Simonsen med familie som driver Oksnøen Leir. Sammen med en flott gjeng med erfarne, dyktige og engasjerte ledere er de ansvarlige for alle aktiviteter, måltider og sikkerheten under hele oppholdet. Alle som jobber her har vært gjennom førstehjelpskurs, livredning og brannsikkerhet, alle har god kjennskap i samtlige aktiviteter, og alle er sikkerhetsklarerete for å arbeide med barn og unge.

Lærere som følger klassen står fritt til å delta i aktivitetene, men tar seg av eventuelle konflikter og utfordringer sine elever imellom i samråd med leirskoleledelsen, hjelper til med legging, og bistår ellers i den utstrekning de selv ønsker.

Oksnøen Leirskole

Oksnøen Leirskole mottar ikke noen form for statlig eller kommunal støtte. Det vil si at klassenes hjemkommune vil ikke motta noen refusjonskrav fra Råde kommune eller andre instanser.

Forsikring

Alle leirskoledeltagere er ulykkesforsikret under oppholdet på Oksnøen Leir. Vi anbefaler også at elevene har egen reiseforsikring som vil kunne dekke tap av private eiendeler som fotoapparat, mobiltelefoner e.l. De fleste reiseforsikringer tilbakebetaler også leiravgiften til en som måtte bli syk og ikke kunne komme på leir, eller måtte avslutte oppholdet pga sykdom innen halve oppholdet er gjennomført.

Telefoner/Mobiltelefon

Det er lærere og foreldre som avgjør om elevene skal få ha med seg mobiltelefoner eller ikke. Om elevene får ha med seg mobiltelefonene sine skal de samles inn på kvelden slik at elevene ikke har mobiltelefon mellom klokken 22.00 og 10.00. Om elevene ikke selv har med seg mobiltelefoner må foreldre kunne ringe en lærer om de ønsker å snakke med barnet sitt.

Ordensreglement

Det er ikke lov til å røyke, drikke alkohol eller bruke andre rusmidler under oppholdet. Elevene har ikke anledning til å motta besøk mens de er på Oksnøen. De har heller ikke anledning til å forlate leirområdet mens de er hos oss.

Kiosk

Vi har kiosk på kveldene med et enkelt utvalg.

Booking

Booking skjer ved skriftlig henvendelse pr e-post gjennom hele året. Her må det fremkomme antall elever, klassetrinn, kontaktperson med adresse og telefonnummer, samt annen kontaktinformasjon. Den aller beste formen for kommunikasjon er via e-post da vi ikke har faste kontortider her på Oksnøen. Vi har fått administrative forsterkninger, og forsøker å sjekke e-poster hver dag, og svarer på henvendelser så raskt som mulig.

Vi samler alle henvendelser frem til oktober året innen man har bestilt leirskole, og fordeler så ukene i forhold til klassetrinn og ønsker så langt det lar seg gjøre. Etter at vi har blitt enige om uke og pris sender vi en skriftlig bindende bekreftelse på leirskoleoppholdet.

Fakturering av hele leirskoleoppholdet blir gjort i løpet av vinterhalvåret for de skolene som kommer i løpet av våren, og de som kommer på høsten blir fakturert i løpet av høsten. Elever som ikke møter til leirskoleoppholdet uten å ha gyldig legeerklæring i forbindelse med sykdom betaler hele oppholdet. Vi refunderer 50 % av totalbeløpet til dem som har legeerklæring. De som har gyldig reiseforsikring vil få refundert hele beløpet med legeerklæring av sitt forsikringsselskap.

Betalingsmåte

Hele oppholdet betales under ett for alle elevene i forhold til tilsendte faktura. Vi setter pris på at betalingsfrister overholdes, og husk å bruke KID nummer.

Innbetalingene gjøres til: Oksnøen Leir ANS Postboks 49 1641 Råde Kontonummer: 1080 36 88287

Ankomst og avreise

Ukesopphold har ankomst mandag mellom kl.10.00 og 11.00, og avreise fredag ca kl.12.00. Helgeopphold har ankomst fredag ca kl. 18.00, og avreise søndag ca kl. 15.00

Det mest vanlige er at elevene ankommer Oksnøen i buss. Den stopper ved brua og vi henter bagasjen mens elevene går frem til leirområde. Noen velger at foreldrene kjører elvene til leiren. Det er ikke noe problem, og bilene kan kjøre helt frem til leieren.

Transport tur/retur Råde stasjon - Oksnøen kan eventuelt ordnes på bestilling, og betales av klassen. Dette er ofte den dyreste og minst forutsigbare løsningen.

Detaljert program

En leirskoleuke er normalt 5 dager, fra mandag til fredag. Ved noen anledninger på grunn av offentlige høytidsdager o.l. kan det forekomme forkortelser av oppholdet. For elevenes skyld anbefaler vi ukesopphold. Da får deltagerne tid til å bli kjent med alle aktivitetene Oksnøen Leirskole tilbyr. Prisen for ukesopphold mandag-fredag er 3995.- per elev for 2022. En lærer/voksen kommer kostnadsfritt med per klasse, ytterligere voksne ledsagere betaler full pris.

Forslag til ukeprogram:

 
Mandag
10.00 Ankomst Oksnøen. Romfordeling.
11.30 Informasjonsmøte.
12.00 Instruksjon i kanopadling og seiling.
13.30 Middag med charlobings. Vi fordeler elevene i grupper.
15.30 De forskjellige gruppene gjennomfører padling av kano og kajakk, klatring og rappellering.
18.30 Kveldsmat.
20.30 Frie aktiviteter som seiling, padling, fotball m.m. og kiosk.
22.00 - 23.00 Vi finner våre rom, rosignal tilpasses aldersgruppen i samråd med lærere som gjelder for hele uken med unntak av siste kvelden.
Tirsdag
08.30 Vekking.
09.00 Frokost med smøring av eventuell matpakke.
11.00 De forskjellige gruppene gjennomfører padling av kano og kajakk, klatring og rappellering.
14.00 Middag.
15.30 De forskjellige gruppene gjennomfører padling av kano og kajakk, klatring og rappellering.
19.00 Kveldsmat.
20.30 Frie aktiviteter som seiling, padling, fotball m.m. og kiosk.
Onsdag
08.30 Vekking.
09.00 Frokost.
10.30 De forskjellige gruppene gjennomfører padling av kano og kajakk, klatring og rappellering.
14.00 Middag med charlobings.
15.30 Henting av hester, kjøring av motorbåt, vannski-, wakeboard- og tubekjøring, samt seiling og padling.
19.00 Kveldsmat
20.30 Frie aktiviteter som seiling, padling, fotball m.m. og kiosk.
Torsdag
08.30 Vekking.
09.00 Frokost.
10.30 Ridning, motorbåtkjøring, vannski, wakeboard og tube, samt seiling og padling.
14.00 Middag.
15.30 Som før middag.
19.00 Kveldsmat.
20.30 Frie aktiviteter.
21.30 Avslutningsfest med legendarisk disko.
Fredag
08.30 Vekking.
09.00 Frokost.
10.00 Pakking og opprydding.
12.00 Avreise.

Programmet over er ment som et forslag. Vær og vind kan medføre variasjoner. Antall elever kan også påvirke programmet.

Utstyrsliste

Vi har satt opp en liten liste over hva alle bør ha med seg. Ved siden av dette trenger man undertøy, og klær for å være ute i all slags vær.

Har du rideutstyr, våtdrakt eller fiskeutstyr kan dere gjerne ta det med. Alt personlig utstyr som ipod, kamera, briller, våtdrakt, redningsvester, rideutstyr, fiskeutstyr, høytalere eller annet tas med på eget ansvar.

NB! Alt tøy bør være navnet.

Gjenglemt tøy

Så langt det lar seg gjøre er vi behjelpelige med å returnere gjenglemte ting mot at mottager betaler portoen. Alle henvendelser angående gjenglemte ting og klær gjøres på e-post til [email protected].